Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

4.9: Promotion

Forklaring til above and below-the-line

TV
I 1941 blev de første tv-reklamer vist i USA. Danmark kom først rigtig ind på dette marked i 1988, hvor de første landsdækkende tv-reklamer blev vist på TV-2. Tidligere var tv-reklamer kun et fænomen på de danske betalingskanaler. Lars Larsen (JYSK) var en af de første til at anvende den nye reklameform i det danske mediebillede.

Billederne på TV skærmen taler for sig selv, og det er en enkel form, som virksomheden kan anvende for at skabe en stemning omkring produktet - virksomhedens storytelling kommer her i fokus. Endvidere har tv-reklamer den fordel, at de kan bidrage til at kreere et image for virksomheden. Tv-reklamer er ligeledes et godt redskab, når det det handler om at ramme bestemte segmenter. Tv-reklamer på morgenfladen er eksempelvis i weekenden rettet mod den yngre del af befolkningen. Endvidere er globaliseringen medvirkende til, at tv-reklamer bliver spredt ud over hele verden, så virksomhederne har let ved at nå et stort kundegrundlag uden at skulle lave de helt store tilpasninger af tv-reklamen. Dog skal virksomheden være opmærksomme på, at hvad der virker i én kultur ikke nødvendigvis virker i en anden. Ligeledes skal virksomheden være opmærksomme på, at det etiske kodeks skifter fra land til land.

Selvom en virksomhed som JYSK ikke brugte mange ressourcer på deres reklamer med Lars Larsen i centrum, er tv-reklamer ofte forbundet med store omkostninger. Prisen på tv-reklamer svinger meget alt efter, hvor og hvornår reklamen bliver vist. Fx koster det omkring 27 millioner kr. at få vist en 30 sekunder lang reklamefilm under den amerikanske Super Bowl. Virksomheder finder det dog stadig attraktivt, da reklamen alene i USA bliver set af 140 millioner seere (27 mio. kr. for 30 sekunder: Super Bowl sætter ny reklamerekord. Berlingske Business. 13.01.2015).

Aviser
Anvendelsen af aviser har den fordel, at det er meget billigere at annoncere i aviserne end det er at købe tv-reklamer. Avisreklamer kan desuden noget andet end reklamerne i de elektroniske medier. Via avisernes annoncer kan virksomheden bedre ramme deres target group. Virksomheder, som retter deres produkter til erhvervsfolk, kan eksempelvis vælge at reklamere i Børsen. Med internettets udvikling har aviser-reklamer fået et nyt boost, da det giver virksomhederne mulighed for at ramme en større kundegruppe. Avisreklamer er også i højere grad end tv-reklamer fleksible. Da avisreklamerne ikke er afhængige af, at de skal komme med al information inden for maks. 30 sekunder, har avisens reklamer i højre grad mulighed for at fokusere på informationsniveauet. Der er og også ulemper forbundet med avisreklamer. Aviser er let forgængelige – de har ofte kun en levetid på et par dage, kvaliteten på papir og farveopløsningen er dårlig i forhold til fx magasiner og billboard-reklamer.

Radio
Radioreklamer har lige som aviser den fordel, at man kan segmentere demografisk og geografisk. Omkostningerne er forholdsvis lave, og virksomheden har mulighed for at ramme et stort segment. I forhold til andre former for reklamer giver radioreklamer ingen visuelle billeder, men må alene kreere en følelse/et image vha. lyd. Kunderne er ofte udsat for reklamen, mens de foretager sig andre ting som fx at køre bil eller gøre rent. Det betyder, at virksomheden ikke kan være sikre på, at de har kundernes fulde opmærksomhed. Prisen på radioreklamer afhænger af tidspunktet på dagen og geografisk område.

Magasiner
Magasiner giver som flere af de andre reklameformer mulighed for geografisk og demografisk segmenteringen. I forhold til aviserne har magasinerne en lang levetid, som kan strække sig fra en uge til op til flere år. Magasinerne giver mulighed for en længere serie af reklamer og papiret og billederne er ofte i bedre kvalitet, end tilfældet er for aviser. For virksomhederne kan det ligeledes være en fordel, at de kan bruge de samme reklamer i flere forskellige magasiner både nationalt men også internationalt. Fx kan den samme reklame for Louis Vuitton blive trykt i alt fra danske Eurowoman til amerikanske Vogue. Ulempen ved denne reklameform er, at den er statisk, og at der ofte er mange reklamer i et magasin. Dette kan være medvirkende til, at kunderne ikke er opmærksomme på reklamen, og at reklamen dermed ikke får den ønskede effekt.

Biografer
Flere og flere virksomheder øjner i dag muligheden for at promovere sig via biografernes reklamefilm. Biograferne har i forhold til tv-reklamerne nogle fordele. Her er det ikke et krav, at reklamerne skal være på maks. 30 sekunder. Det giver virksomheden mulighed for at fokusere på deres storytelling. Biografreklamer har ligeledes den fordel, at virksomheden har kundernes fulde opmærksomhed. Kunderne er tvunget til at se reklamerne, da de modsat ved tv-reklamerne kan hente kaffe eller zappe væk. I biografen er kunderne kun ”forstyrret” af hyggelig snak med vennerne. Og hvis virksomheden er heldige, er snakken med venner centreret omkring reklamen. Virksomheden har ligeledes mulighed for at segmentere via biografreklamer. Ulempen ved denne type reklame er, at kundegrundlaget ikke fremstår så talrigt som tilfældet er ved tv-reklamerne.

Outdoor reklamer
Outdoor-reklamer ses i form af billboards, bannere og andre former for plakater. Ofte har denne form for reklamer til hensigt at sætte fokus på et bestemt brand eller produkt langs motorvejen, reklamer på busser til reklamebanner ved en sportsbegivenhed.  I takt med den teknologiske udvikling kommer der flere og flere elektroniske billboards. Ourdoor-reklamer er fleksible og kan hurtig erstattes af en ny reklame.  Omkostningerne er relativt lave. Det kan dog være svært at segmentere reklamerne, da det kan været vanskeligt at afdække, hvem reklamen skal målrettes. Hvem er det hensigtsmæssigt at målrette en motorvejsreklame til?

Efterfølgende er det endvidere vanskeligt at måle, om reklamen har en effekt.  Kreativiteten i denne reklameform er ligeledes lille set i forhold til de muligheder, som de levende billeder giver. I byer som London og New York kan det ligeledes være vanskeligt at differentiere sig fra konkurrenterne, da der er så mange former for outdoor-reklamer.