Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

1.5: Innovation - former og typer

Tesco

Luk Virksomheden OpPlay

Vælg en fra viften.

 • Nævn de fire p’er inden for innovation
 • Forklar begrebet produktinnovation. Find et eksempel på produktinnovation.
 • Forklar begrebet procesinnovation.  Find et eksempel på procesinnovation.
 • Forklar begrebet positioneringsinnovation. Find et eksempel på positioneringsinnovation.
 • Forklar begrebet paradigmeinnovation. Find et eksempel på paradigmeinnovation.
 • Forklar begrebet organisatorisk innovation.
 • Forklar begrebet serviceinnovation.
 • Forklar forskellen på radikal og inkrementel innovation.
 • Forklar begrebet modular innovation.
 • Forklar begrebet arkitektonisk innovation.

Hvor stærk er din innovations-kapacitet?

Innovations-kapacitet: evnen til at omsætte din idé til produkt, der sælger.

Flere og flere virksomheder tester deres R&D-afdelingers idéer for idéens innovations-kapacitet.

Og mange virksomheder anvender forskellige mix af tiltag for at teste idéernes innovations-kapacitet – fra brugertests til spørgeskemaer til prototyper.

Det, virksomhederne skal se på, når de laver innovationskapacitets tests er:

 • Y: Speed (hastighed): Hvor hurtigt giver en test ny viden?
 • X: Strength (styrke): Hvor stærk er den viden, testen giver?

Modellen kan anvendes til at vælge det rette mix af tests af idéen – og hvilket mix af tests, der vælges afhænger af, hvor vigtig idéen er for virksomhedens vækst og strategi og hvor lang tid, virksomheden har til at fuldføre innovationsprocessen – altså hvor lang tid virksomheden har til at gøre idéen til at salgbart produkt.

Et nyt lægemiddel til behandling af diabetes har måske ikke behov for attestene giver et hurtigt resultat – her kan virksomheden vælge at anvende ”Wizard of Oz”-testing (et andet navn for eksperimenter og tests med forsøgsdyr og forsøgspersoner).

Omvendt kan de tvære ekstremt vigtigt for en virksomhed at få testet en ny app og få hurtige svar – og mindre vigtigt, hvor stærk (sikker) en viden, testen giver om brugernes villighed til at anvende app’en (så meget koster det jo ikke at lave en app, så der er ikke meget tabt ved at sende en ny på gaden, der viser sig ikke at virke). App-virksomheden anvender måske et mix af innovationskapacitets-tests fra modellens nedre/venstre hjørne.

Anvend innovationskapacitets-modellen til at udvælge den måde, I vil teste:

 • a.    Jeres konkurrence-idé
 • b.    Et selvvalgt crowdfunding-projekt på Kickstarter

For eksempel er det nemt og rimeligt hurtigt at lave et spørgeskema og sende det ud til dine potentielle kunder – men det er endnu hurtigere at lave en hjemmeside (landing page) og tjekke trafikken til og fra og rundt på siden. Du får altså viden om din idés innovations-kapacitet ret hurtigt. Omvendt er det tidskrævende at skabe en prototype, teste den sammen med dine potentielle kunder og indsamle viden – men den giver en rigtig stærk viden om kundernes adfærd.

Ikke al viden er lige stærk

Interviews og spørgeundersøgelser er som sagt nemme og hurtige at lave, men vi ved allesammen at der er langt fra hvad dine potentielle kunder siger – og det, de gør!

Modsat kan man lave en køb/salgs-situation (Wizard of Oz-testen), hvor kunderne ikke ved, at de er del af en test. Sådan en test giver en virkelig stærk viden om, hvad kunderne vil have - og hvad de reelt gør i købsprocessen. (denne tilgang anvendes også i fx placebotests af lægemidler med mennesker).

Test nemt først - reglen:

 • Start med at teste din idés innovations-kapacitet ved at anvende de testmetoder, der giver hutig (men svag) viden.
 • Når du har fået en indikation på, i hvilken retning de potentielle kunders købsadfærd peger – så kan du gå i gang med at teste prototype, uddele samples osv.

Arbejdsspørgsmål - Tesco

Se videoen om Tesco Homeplus Virtual Subway Store i Sydkorea.

 1. Hvad handler videoen om?
 2. Hvorfor kan det være nødvendigt at ændre på navnet?
 3. Analyser hvilken innovationsform, der er tale om?
 4. Analyser graden af innovation samt innovationstypen?
 5. Diskutér hvilken innovations-
  grundopfattelse Tesco placerer sig under?
 6. Diskutér hvorfor denne form for innovation opstår?
 7. Diskutér hvor I vil placere Tescos i PLC-kurven?