Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

7.1: Ledelsesteoriens udvikling

Ford and Taylor

Luk Virksomheden OpPlay

Den socioøkonomiske baggrund for ledelsesteoriens udvikling

”Gør det, du er bedst til” kunne have været Adam Smiths motto. Da han udgav ”The Wealth of Nations” i 1776 argumenterede han for at virksomhederne og samfundet kunne få en økonomisk fordel ved arbejdsdeling. Med arbejdsdeling mente han, at produktionen skulle opdeles i de mindst mulige enheder. Han brugte knappenålsproduktionen som et eksempel på, hvordan arbejdsdelingen ville fremme produktiviteten og dermed profitten i virksomheden. Hans hypotese var, at ved arbejdsdeling kunne 10 arbejdere producerer 48.000 knappenåle om dagen modsat de 20 knappenåle hver arbejder kunne lave om dagen, hvis de hver skulle producere HELE knappenålen. Ved at dele produktionsprocessen op i mindre dele, ville hver arbejder blive specialist i lige netop sin del. Samtidig ville der blive sparet meget tid i produktionen fordi der ikke længere var skift mellem arbejdsopgaverne. Smith var helt overbevist om, at hvis hver arbejder gjorde det, han var bedst til, ville alle vinde i den sidste ende fordi produktiviteten og dermed profitten ville stige.

Samtidig med Adam Smiths teori om arbejdsdeling var den industrielle revolution ved at tage fart – først i England, siden i USA og i 1850’erne for alvor i Danmark. Et af kendetegnene ved den industrielle revolution var netop, at man i stor stil begyndte at erstatte mennesker med maskiner. Ved at samle produktionen af fx knappenåle ét sted i sted kunne man profitere på stordriftsfordelene. Men de nye, store fabrikker krævede også ledelse. Hvor knappenålsmageren før i tiden selv stod for indkøb af råvarer og for produktionen af den hele knappenål, opstod der nu et behov for at en anden overtog ansvaret for at produktionsprocessens dele kørte optimalt og der kom en hel knappenål ud i den sidste ende.

En af de helt store ledelsesudfordringer blev at få frie mennesker til at arbejde efter nogle mål, som de ikke selv havde sat.

Ledelse blev derfor pludselig et fag - noget man kunne være god eller dårlig til og derfor også noget der kunne undersøges og forbedres.

Arbejdsspørgsmål

  1. Se filmen om Ford fabrikkerne: Ford and Taylor Scientific Management.
  2. Hvilket syn på arbejderen kommer til udtryk i Taylors Scientific Management principper?
  3. Hvorfor er det vigtigt at give lønforhøjelse som led i Scientific Management?
  4. Hvilke problemer opstår som følge af Taylors principper?
  5. Perspektivér til de problemer der er opstået på Apples fabrikker i Kina.